การชำระเงิน

การชำระเงิน ธนาคารกสิกรไทย
ชื่อบัญชี บจก.เคพี ออนไลน์เซอร์วิส
เลขบัญชี 693-2-10685-8